Teeltmedewerker in de glasgroenteteelt: komkommer

Over de opleiding 'Teeltmedewerker in de glasgroenteteelt: komkommer'

Doel
 
De tijd dat van een teeltmedewerker enkel verwacht werd dat hij handenarbeid verrichtte zonder erbij na te denken is voorbij. Hij is een basispion geworden in het beheer van een modern tuinbouwbedrijf. Niet alleen verzorgt hij efficiĆ«nt en met het oog voor kwaliteit, het oogst- en onderhoudswerk maar merkt  hij ook snel aantastingen door ziekten en plagen op. Het belang van goed gevormd en betrokken personeel kan niet worden onderschat. Vaak komen werknemers echter van buiten de sector en ontbreekt het hen aan basis- en achtergrondkennis. Om teeltmedewerkers te motiveren heeft deze cursus tot doel om de deelnemers op een gestructureerde wijze informatie te verschaffen over het productieproces en het voorkomen van ziekten en plagen.
 
Doelgroep
 
Werknemers uit de glasgroenteteelt die hun kennis en vaardigheden wensen uit te breiden
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist
 
Programma
 
Volgende onderwerpen komen aan bod:
 
 • Het productieproces:
    • Plantenkennis
    • Productietechniek in de glasgroenteteelt
    • Regelen van temperatuur en verluchting
    • Plukken
    • Kwaliteit
 • Herkennen van ziekten en plagen
 • Nuttige organismen
 
De opleiding spitst zich telkens toe op de specifieke teelt  van de deelnemende werknemers: tomaten, sla, paprika  en komkommer
 
 
Duur
 
1 dag opleiding per teelt
 
Deelnemers
Minimum: 4
Maximum: 12
 
 

Vraag opleiding aan