Terugkomdag leidinggevenden

Over de opleiding 'Terugkomdag leidinggevenden'

Doel
Na deze training hebben de cursisten inzicht in:
    • Wat zijn de sterke / zwakke punten van een team?
    • Wat kan je in jouw team verbeteren?
    • Wat is een conflict?
    • Welke soorten conflicten zijn er?
    • Welke fasen doorloopt een conflict?
    • Hoe ga je om met conflicten?
Na deze training vergroten de cursisten hun competentie om:
    • Het beste uit jouw team te halen door de sterkten van je collega’s te benutten
    • Conflicten te hanteren
 
Inhoud
Leiden van een team
Welke processen spelen zich af in een team? Hoe laat je een team goed functioneren?
Hoe kan je een team positief beïnvloeden? Met deze vragen worstelen heel wat leidinggevenden en deze vragen worden behandeld in deze module op een manier waarbij je op basis van interessante oefeningen feedback krijgt over je optreden in een team.
Conflicthantering
Hoe ontstaan conflicten?  Wat zijn mogelijke oorzaken van conflicten? Hoe kan je conflictverminderend optreden? Hoe onderhandel je? Conflict is hierbij een woord met een negatieve connotatie. Liefst worden ze vermeden of genegeerd. Door conflicten anders te bekijken gaan leidinggevenden ze niet meer uit de weg en gaan ze gebruiken om te komen tot een constructievere samenwerking.
 
Aanpak
We vertrekken vanuit de leef- en werkwereld van de cursisten/leidinggevenden. Via een brainstorm verzamelen we moeilijke situaties en bespreken hoe we deze in de toekomst beter/anders zouden kunnen aanpakken. Door middel van groepsdiscussies, rollenspelen en interactieve opdrachten proberen we stil te staan bij het functioneren van de leidinggevenden en hoe we het in de toekomst anders kunnen aanpakken.
 
 Deelnemers
Minimum aantal deelnemers : 4
Maximum aantal deelnemers : 12
 
Vereist voorkennis
Voor deze opleiding is het volgen van de opleiding "Leiding geven" vereist .
 
Duur
1 volledige dag
 
 

Vraag opleiding aan