Terugkomdag omgaan met stress

Over de opleiding 'Terugkomdag omgaan met stress'

Doel
 
Tijdens de voorafgaande opleiding “omgaan met stress”, hebben we stilgestaan bij de mogelijke oorzaken van stress en hebben we getracht om stress te voorkomen of te verminderen. In deze terugkomsessie gaan we na of deze aangeleerde methoden een positieve invloed hebben op ons dagdagelijks functioneren. Onder leiding van de trainer kijken we hoe we deze technieken nog verder kunnen integreren in onze persoonlijke situatie.
 
Doelgroep
 
Werknemers uit de groene sector
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers: 4  
Maximum: 15  
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleiding is het volgen van de cursus “omgaan met stress” vereist
 
Programma
 
Deze opleiding betreft een terugkomdag, waarin de docent de opgedane ervaringen van de deelnemers bespreekt. Deze sessie wordt dan ook volledig aangepast aan de behoeften van de deelnemers.
 
Duur
 
1 dag opleiding
 
 
 
 
 

Vraag opleiding aan