Terugkomdag omgaan met stress

Over de opleiding 'Terugkomdag omgaan met stress'

Doel
  
Na deze terugkomdag hebben de deelnemers inzicht in:
- Wat waren voor mij de belangrijkste stressfactoren in de voorbije periode?
- Op welke manierheb ik initiatief genomen in het omgaan met stressvolle situaties in de        voorbije periode?
- Welke technieken kan in de toekomst nog hanteren om stress te hanteren?
 Na deze terugkomdag vergroten de deelnemers hun competentie om:
- Stressvolle situaties voor zichzelf te analyseren en erover te reflecteren
- Voor zichzelf technieken te verzamelen die werken in het hanteren van stress
- Op een effectievere wijze met stressvolle situaties om te gaan
 
Doelgroep
 
Werknemers uit de groene sector
 
Programma
 
Deze opleiding betreft een terugkomdag, waarin de docent de opgedane ervaringen van de deelnemers bespreekt. Deze sessie wordt dan ook volledig aangepast aan de behoeften van de deelnemers.
Tijdens de voorafgaande opleiding “omgaan met stress”, hebben we stilgestaan bij de mogelijke oorzaken van stress en hebben we getracht om stress te voorkomen of te verminderen. In deze terugkomsessie gaan we na of deze aangeleerde methoden een positieve invloed hebben op ons dagdagelijks functioneren. Onder leiding van de trainer kijken we hoe we deze technieken nog verder kunnen integreren in onze persoonlijke situatie.
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers : 4  
Maximum aantal deelnemers : 15  
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleiding is het volgen van de cursus “omgaan met stress” vereist.
 
 
Duur
 
1 dag opleiding
 
 
 
 
 

Vraag opleiding aan