Terugkomdag peterschap

Over de opleiding 'Terugkomdag peterschap'

Doel
Na deze training hebben de cursisten inzicht in:
   • Wat is het belang van een goede opvolging en bijsturing?
   • Hoe verloopt het integratieproces van een nieuwe medewerker?
   • Hoe breng je waarden en normen binnen de organisatie over?
   • Hoe geef je feedback over verschillende attitudes
Na deze training vergroten de cursisten hun competentie om:
   • Hun verwachtingen t.a.v. de nieuweling beter te formuleren
   • De nieuweling goed op te volgen
   • Hun verwachtingen op vlak van attitudes tav de nieuweling beter te formuleren
   • De nieuweling te “evalueren” en dit te rapporteren naar de leidinggevende
   • Goede afspraken te maken met de nieuweling
 
Inhoud
Een nieuwe medewerker onthalen en opleiden is één ding. Opvolgen en bijsturen is weer iets anders. De peters zijn vaak duidelijk in hun verwachtingen wat de job-inhoud betreft, maar zijn minder duidelijk over hun verwachtingen mbt de softere competenties. Deze vinden ze meestal vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het is belangrijk dat zij weten van zichzelf welke attitudes ze willen zien bij de nieuweling en dat ze hierover ook duidelijk communiceren. Deze attitudes moeten eveneens opgevolgd en bijgestuurd worden. Daarom is het belangrijk dat zij gedrag leren observeren en interpreteren. Tenslotte zullen zij het gedrag moeten bijsturen door feedback te geven.
 
Aanpak
In de vorige opleiding is vooral het onthalen en opleiden aan bod gekomen, nu willen we dieper ingaan op het opvolgen en bijsturen. We vertrekken van situaties waar in het verleden fout gelopen is en gaan met hen kijken wat er fout liep. Vaak gaat het hier over attitudes. We blijven stilstaan bij de attitudes die belangrijk zijn in een werksituatie en bekijken met hen hoe ze door middel van observatie concrete feedback kunnen geven hierover.
 
Deelnemers
Minimum aantal deelnemers : 4
Maximum aantal deelnemers : 12
 

Vraag opleiding aan