Terugkomdag samenwerken over de culturen heen

Over de opleiding 'Terugkomdag samenwerken over de culturen heen'

Doel
Na deze training hebben de cursisten inzicht in:
    • Wat zijn de sterke / zwakke punten van een team?
    • Wat kan je in jouw team verbeteren?
    • Wat is een conflict?
    • Welke soorten conflicten zijn er?
    • Welke fasen doorloopt een conflict?
    • Hoe ga je om met conflicten?
Na deze training vergroten de cursisten hun competentie om:
    • Het beste uit jouw team te halen door de sterkten van je collega’s te benutten
    • De kern van het probleem helder te formuleren
    • Oplossingen te zoeken voor het probleem
    • Conflicten te hanteren
 
Inhoud
In de basisopleiding hebben we gezien dat openheid voor andere culturen een basishouding is om beter in een divers team te kunnen functioneren. Maar conflicten tussen de verschillende culturen/referentiekaders zijn onvermijdelijk.
Conflict is hierbij een woord met een negatieve connotatie. Liefst worden ze vermeden of genegeerd. Door conflicten anders te bekijken gaan medewerkers ze niet meer uit de weg en gaan ze gebruiken om te komen tot een constructievere samenwerking.
 
Aanpak
A.d.h.v. een opdracht die wordt opgenomen en achteraf besproken krijgen de cursisten inzicht in de mechanismen die ten grondslag liggen van conflicten. In een groepsgesprek wordt besproken hoe dat mensen vaak met conflicten omgaan en worden er alternatieve, constructievere manieren gezocht. De cursisten krijgen een analyseschema om conflicten beter te hanteren en moeten dat toepassen op een eigen case. In een groepsgesprek wordt er gezocht naar oorzaken die conflicten aanwakkeren.
 
Vereiste voorkennis
Voor deze opleiding is het volgen van de opleiding "Samen werken in team" vereist.
 
Duur
1 volledige dag
 
Deelnemers
Minimum aantal deelnemers : 4
Maximum aantal deelnemers : 12
 

Vraag opleiding aan