Train-de trainer

Over de opleiding 'Train-de trainer'

Doel
Na deze training hebben de cursisten inzicht in:
    • Hoe leren volwassenen?
    • Welke verschillende leerstijlen zijn er?
    • Wat is het belang van doelstellingen?
    • Welke verschillende didactische werkvormen zijn er?
    • Welke verschillende didactische hulpmiddelen zijn er?
    • Wat is het verband tussen doelen en werkvormen?
    • Wat is het belang van evalueren en opvolgen?
    • Hoe geef je feedback?
Na deze training vergroten de cursisten hun competentie om:
    • Een leerproces bij medewerkers op gang te brengen
    • Rekening te houden met de verschillende leerstijlen
    • Leerdoelstellingen te formuleren
    • Werkvormen en doelen op elkaar afstemmen
    • Verschillende werkvormen te hanteren
    • Gebruik te maken van didactische hulpmiddelen
    • Gerichte vragen te stellen ter opvolging
 
Inhoud
Het succes van een training wordt voor een groot deel bepaald door de voorbereiding. Deze voorbereiding start met  de doelstellingen en beginsituatie in kaart te brengen. Indien je als trainer goed weet wat je wil bereiken kan je later de werkvormen en middelen hierop afstemmen. Het is eveneens belangrijk dat je als trainer stil staat bij de voorkennis en leerstijl van de medewerkers. Uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat je een leerproces om gang krijgt, niet iedereen is altijd even gemotiveerd om te leren.
Om cursisten tijdens een training te blijven motiveren is het belangrijk om te zorgen voor een goede afwisseling van de werkvormen. Om goed in te spelen op de verschillende leerstijlen moet je als trainer gebruik maken van zowel actieve werkvormen als aanbiedende werkvormen.
Een goede training wordt ondersteund door hulpmiddelen. Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Ten slotte moet je om een trainingssessie af te ronden nadenken over hoe je kan evalueren. Niet alleen na de training maar ook tijdens de training zal de trainer regelmatig feedback moeten geven.
 
Aanpak
In een leergesprek bespreken we het belang van het bepalen van doelstellingen en het onderscheid tussen soorten doelen (kennis, inzicht, vaardigheden en attitude).  Daarna kunnen we de doelen van hun training formuleren en categoriseren. Aan de hand van een vragenlijst bespreken we de verschillende leerstijlen en hoe je mensen kan motiveren om te leren.
We brengen de verschillende werkvormen in kaart en leggen het verband met de doelstellingen. We leren de cursisten deze werkvormen te hanteren en brengen deze in verband met de verschillende competenties.
Tijdens de vorige sessies hebben de cursisten de mogelijkheid gekregen om een trainingssessie uit te werken. In deze laatste sessie krijgt elke cursist de kans om dit in een rollenspel in praktijk te brengen.
 
Duur
2 volledige dagen
 
Deelnemers
Minimum aantal deelnemers : 4
Maximum aantal deelnemers : 12
 

Vraag opleiding aan