VCA leidinggevenden

Over de opleiding 'VCA leidinggevenden'

Kennis en vaardigheden
 
Onderdeel van de competentie "werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier" ( beroepskwalificatie tuinaanlegger-groenbeheerder/medewerker groen – en tuinaanleg/medewerker groen – en tuinbeheer, Omgevingsanalyse VLAMT )
 
Doel
 
Deze opleiding richt zich naar alle direct-leidinggevenden van tuinaannemers die een VCA certificaat bezitten of wensen te behalen. U verkrijgt een volledig inzicht in de materie in functie van het behalen van het VCA leidinggevend certificaat.
 
Doelgroep
 
Werknemers die het VCA leidinggevend certificaat wensen te behalen.
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers: 4  
 
Vereiste voorkennis
 
Er is geen voorkennis vereist.
 
Programma
 
 • Relevante begrippen uit de veiligheids- en gezondheidsreglementering
 • Begrippen risico, preventie en beheersmaatregelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Het gebruik van werkvergunningen
 • Manueel hanteren van lasten
 • Werken op hoogte
 • Struikelen, uitglijden en vallen
 • Machines en handgereedschappen
 • Brand en explosie
 • Werken in gesloten ruimtes
 • Lawaai en trillingen
 • Lassen
 • Straling
 • Ergonomie
 • Psychosociale belasting
 • Specifieke veiligheidsaspecten voor de sector tuinaanleg  
 • Aansluitend examen
 
 
Certificaat
Iedere deelnemer die slaagt in het examen, ontvangt een erkend certificaat VCA leidinggevende dat 10 jaar geldig is.

Vraag opleiding aan