VCA opleiding basis

Over de opleiding 'VCA opleiding basis'

Kennis en vaardigheden
 
Onderdeel van de competentie "werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier" ( beroepskwalificatie tuinaanlegger-groenbeheerder/medewerker groen – en tuinaanleg/medewerker groen – en tuinbeheer, Omgevingsanalyse VLAMT )
 
 
Doel
 
De deelnemers krijgen de nodige basiskennis om veilig te kunnen werken in een industriële onderneming. Deze opleiding is een voorbereiding op het behalen van het VCA basis certificaat.
 
Doelgroep
 
Wernemers die het VCA basis certificaat wensen te behalen.
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers: 4   
 
Vereiste voorkennis
 
Er is geen voorkennis vereist.
 
Programma
 
 • Relevante begrippen uit de veiligheids- en gezondheidsreglementering
 • Begrippen risico, preventie en beheersmaatregelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Het gebruik van werkvergunningen
 • Manueel hanteren van lasten
 • Werken op hoogte
 • Struikelen, uitglijden en vallen
 • Machines en handgereedschappen
 • Brand en explosie
 • Werken in gesloten ruimtes
 • Specifieke veilligheidsaspecten voor de sector tuinaanleg
 • Aansluitend examen  
 
 
Certificaat
 
Iedere deelnemer die slaagt in het examen, ontvangt een erkend certificaat VCA basisveiligheid dat 10 jaar geldig is.
 

Vraag opleiding aan