Veilig werken met ladders/stellingen

Over de opleiding 'Veilig werken met ladders/stellingen'

Doel
 
In Europa vallen jaarlijks 500.000 werknemers van een ladder, stelling of een ander toestel voor het werken op hoogte. Onveilige hoge werkplekken en werkmethoden kunnen dus veel leed en ellende veroozaken. Zo ook in België. Bij het werken op hoogte worden werknemers aan grote risico’s blootgesteld. Om hierin verandering te brengen is het noodzakelijk dat men voldoende aandacht besteedt aan de risico’s die dergelijke activiteiten veroorzaken en preventief ingrijpt. Het KB van 31/08/2005 geeft nieuwe bepalingen voor het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Het besluit voorziet tevens dat alle werknemers die op steigers werken een opleiding ontvangen die hen in staat stelt de noodzakelijke kennis en vaardigheden te verwerven.
Deze opleiding komt tegemoet aan die verplichting vermeld in het KB “het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte“.
Door het volgen van deze opleiding zijn de medewerkers opgeleid betreffende het veilig werk op -, het veilig opbouwen van een rolsteiger en daarbij komend kan elke deelnemer na het volgen van de opleiding fungeren als bevoegd persoon ( nakijken en vrijgeven van een rolsteiger, maximum belasting op de rolsteiger, belasting van de ondergrond, …) rolsteigers.
Geïntegreerd in de opleiding wordt het veilig werken met ladders benadruk d.m.v. een aanvullende ladderinstructie.
 
 
Doelgroep
 
Werknemers die werkzaamheden uitvoeren op hoogte
 
Deelnemers
 
Minimum: 4
Maximum: 12   
 
Programma
 
 • Geldende wetgeving KB 31/08/2005
 • Wat kan er fout gaan?
 • Vallen en uitglijden
  • Oorzaak
  • Preventieve maatregelen
 • Gebruiksvoorwaarden
 • Werkplaatsinrichting voor werken op hoogte
  • Soorten werkplaatsen op hoogte: toepassingen
  • Risicoanalyse
  • Collectieve beschermingsmiddelen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen  
 • Controle van de gebruikte arbeidmiddelen
 • Praktische oefeningen
 
Duur
 
1 volledige dag
 
Certificering
 
De cursisten die slagen voor een proef krijgen een getuigschrift.

Vraag opleiding aan