Leiding geven

Over de opleiding 'Leiding geven'

Doel
Na deze training hebben de cursisten inzicht in:
    • Wat is het verschil tussen leiding geven als expert en als coach?
    • Waarom wordt leiding geven als moeilijk ervaren?
    • Wat zijn de voordelen van coachend leiding geven?
    • Welke leiderschapsstijlen zijn er?
    • Wat is jou voorkeurstijl?
    • Welke stijl pas je wanneer toe?
    • Welke gesprekken moet je voeren als leidinggevende?
    • Hoe voer je een goed gesprek?
    • Hoe motiveer je jouw medewerkers?
Na deze training vergroten de cursisten hun competentie om:
    • Als coach goede vragen te stellen zodat medewerkers een grotere autonomie ontwikkelen
    • Medewerkers te motiveren
    • De juiste stijl in de juiste situatie in te zetten
    • Constructief gesprek te voeren
 
Inhoud
Leiding geven
Wat is leiding geven? Het is belangrijk dat leidinggevenden weten wat er van hen verwacht wordt en waarin hun functie verschilt met die van de medewerkers. Vele leidinggevenden hebben het gevoel dat ze tussen twee vuren zitten. Als ze goed willen doen voor de organisatie dan is het niet goed voor hun medewerkers en omgekeerd. Het is belangrijk dat ze een goed inzicht krijgen in hun taken en verantwoordelijkheden en dat ze hierbij een goed onderscheid te maken tussen job en persoon. Leiding geven als expert of als coach? Het is belangrijk dat je als leidinggevende het beste in je mensen naar boven haalt. Je kan bij elke probleem de oplossing aanbieden of je kan de medewerker stimuleren het probleem zelf op te lossen. De verleiding is groot je eigen oplossing te geven maar zo gaan medewerkers stoppen met nadenken en gaan ze voor het kleinste probleem naar de leidinggevende komen.
Communicatie
Door het leren innemen van de ‘juiste’ machtspositie, zullen de medewerkers naar de leidinggevende luisteren en kan hij de mensen motiveren via een ondersteunende houding. De leidinggevende bouwt deze machtspositie op door op een efficiënte en correcte wijze te communiceren met zijn mensen. De eerste indruk die hij uitstraalt is hierbij zeer belangrijk. Zich bewust worden van zijn verbale en non-verbale communicatie, de volledigheid en duidelijkheid van de informatie die hij geeft, hoe hij overkomt en hoe hij in de interactie met zijn medewerker, rekening houdt met de medewerker zijn referentiekader.
Motiveren
Medewerkers motiveren is vandaag de dag een kunst. Vooral door interesse te tonen en te weten wat de medewerkers bezig houdt werkt motiverend. Medewerkers zullen tevens meer gemotiveerd zijn als zij betrokken worden bij het oplossen van problemen,….
Situationeel leiding geven
Iedere medewerker heeft een andere aanpak nodig, naargelang de situatie. Leidinggevenden gaan intuïtief hun mensen anders aanpakken maar het is belangrijk dat zij hier bewuster mee omgaan. Dit kan door inzicht te krijgen in de verschillende stijlen, in welke hun voorkeurstijl is en welke stijl je wanneer het best toepast.
Assertiviteit
We zien vele leidinggevenden niet goed reageren in het aanspreken en bijsturen van medewerkers. Achteraf weet hij meestal wel dat hij beter anders op een bepaalde situatie gereageerd had, maar is het nog niet altijd duidelijk hoe. Dat is nu juist de kern van assertiviteit.
Gesprekken voeren
Het is fijn om positieve gesprekken te voeren maar minder fijn om medewerkers te wijzen op fouten of overtredingen. Wil je een goede leidinggevende zijn zal je ook deze gesprekken moeten voeren. Een goed inzicht in hoe je zo een gesprek moet voeren kan helpen deze stap gemakkelijker te zetten
 
Aanpak
We vertrekken vanuit de leef- en werkwereld van de cursisten/leidinggevenden. Via een brainstorm verzamelen we moeilijke situaties en bespreken hoe we deze in de toekomst beter/anders zouden kunnen aanpakken. Door middel van groepsdiscussies, rollenspelen en interactieve opdrachten proberen we stil te staan bij bovenstaande thema’s.
 
 
Deelnemers
Minimum aantal deelnemers : 4
Maximum aantal deelnemers : 12
 
 
Duur
3 volledige dagen
 

Vraag opleiding aan