Watergeeftstrategie - groenteteelt

Over de opleiding 'Watergeeftstrategie - groenteteelt'

Doel
 
Water speelt een steeds belangrijkere rol, niet alleen in onze leefomgeving, maar ook in de tuinbouw. De beschikbaarheid van voldoende water van een goede kwaliteit is van groot belang wil men een teelt tot een goed einde brengen. In de serre wordt water opgevangen, ontsmet en terug gecirculeerd. Duurzaam waterverbruik speelt een centrale rol. In deze opleiding wordt dan ook dieper ingegaan op de rol en het gebruik van water en voedingselementen in de verschillende teelten.
 
Doelgroep
 
Werknemers uit de tuinbouwsector
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers: 4  
Maximum: 15  
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleiding is geen vooropleiding vereist
 
Programma
 
Volgende onderwerpen komen aangepast aan de specifieke teelt en niveau van de deelnemers aan bod:
    • Wat is waterkwaliteit en hoe kan water van een goede kwaliteit worden geproduceerd
    • Recirculatie en ontsmetting van drainwater
    • Belang van mineralen en meststoffen voor de plant
    • Voedingsschema’s en watergeeftstrategieën
 
Duur
 
1 dag opleiding
 
 
 
 
 
 
 

Vraag opleiding aan