Werkattitude in het kader van onthaalbeleid

Over de opleiding 'Werkattitude in het kader van onthaalbeleid'

Doel
De cursisten hebben na de opleiding inzicht in:
    • Het gegeven dat elke situatie aangepaste attitudes vereist
    • De attitudes die een werksituatie vereisen (competentieprofiel)
    • Wat motiveert en wat demotiveert
    • Hoe je zelf invloed hebt in je eigen motivatie
    • Hoe je je gedrag zelf kan kiezen
    • Hoe gedachten emoties bepalen
    • Hoe overtuigingen leiden tot zinnige en onzinnige gedachten
De cursisten vergroten hun competentie om:
    • Gedrag zelf te kiezen
    • Situaties positief te bekijken
    • Eigen motivatie te beïnvloeden
    •         
Inhoud
Elke situatie vereist een andere attitude. We vinden het heel normaal dat we ons anders gedragen in een ziekenhuis dan op een voetbalwedstrijd, we zouden het ook normaal moeten vinden dat we op het werk eveneens de juiste attitude aannemen.
Nu we weten welk gedrag verwacht wordt in een werksituatie is het belangrijk dat we beseffen dat we voor dit gedrag kunnen kiezen en dat we hiervoor niet afhankelijk zijn van de situatie en anderen. Je kan elke situatie positief of negatief bekijken, deze gedachten gaan invloed hebben op je emotie en deze emotie gaat invloed hebben op je gedrag. Door je gedachten te veranderen kan je jouw emotie beïnvloeden en zal je je gemakkelijker op een positieve manier gedragen.
 
Aanpak
We laten de cursisten aan de hand van een stellingenspel bewust worden welke attituden op het werk noodzakelijk zijn. We gaan dieper in op de motivatie en flexibiliteit en laten hen hier voorbeelden van concreet gedrag aan koppelen. We bespreken met hen wat motiveert en demotiveert.
We laten de cursisten voorbeelden van situaties geven waarin ze het moeilijk vonden om zich positief te gedragen. We laten hen in die voorbeelden verschillende brillen opzetten en leren hen negatieve gedachten om te zetten in positieve gedachten. En bekijken wat het effect is.
 
Duur
1 volledige dag
 
Deelnemers
Minimum: 4
Maximum: 12
 

Vraag opleiding aan