Werkattitude in het kader van onthaalbeleid

Over de opleiding 'Werkattitude in het kader van onthaalbeleid'

Doel
De cursisten hebben na de opleiding inzicht in:
    • Wat houdt het begrip attitude in?
    • Welke attitude wordt verwacht in een werksituatie?
    • Wat motiveert en wat demotiveert?
    • Hoe heb je zelf invloed op je eigen motivatie
De cursisten vergroten hun competentie om:
    • Situaties positief te bekijken
    • Eigen motivatie te beïnvloeden
    • Bewust om te gaan met eigen gedrag
    • Op een professionele manier te communiceren en samen te werken        
Inhoud
Elke situatie vereist een andere attitude. We vinden het heel normaal dat we ons anders gedragen in een ziekenhuis dan op een voetbalwedstrijd, we zouden het ook normaal moeten vinden dat we op het werk eveneens de juiste attitude aannemen.
Nu we weten welk gedrag verwacht wordt in een werksituatie is het belangrijk dat we beseffen dat we voor dit gedrag kunnen kiezen en dat we hiervoor niet afhankelijk zijn van de situatie en anderen. Je kan elke situatie positief of negatief bekijken, deze gedachten gaan invloed hebben op je emotie en deze emotie gaat invloed hebben op je gedrag. Door je gedachten te veranderen kan je jouw emotie beïnvloeden en zal je je gemakkelijker op een positieve manier gedragen.
 
Aanpak
We laten de cursisten aan de hand van een stellingenspel bewust worden welke attituden op het werk noodzakelijk zijn. We gaan dieper in op de motivatie en flexibiliteit en laten hen hier voorbeelden van concreet gedrag aan koppelen. We bespreken met hen wat motiveert en demotiveert.
We laten de cursisten voorbeelden van situaties geven waarin ze het moeilijk vonden om zich positief te gedragen. We laten hen in die voorbeelden verschillende brillen opzetten en leren hen negatieve gedachten om te zetten in positieve gedachten. En bekijken wat het effect is.
  
Deelnemers
Minimum aantal deelnemers : 4
Maximum aantal deelnemers : 12
 
Duur
1 volledige dag
 

Vraag opleiding aan