Werken met de bulldozer (ook geldig als attestvernieuwing)

Over de opleiding 'Werken met de bulldozer (ook geldig als attestvernieuwing)'

Doel
 
Deze praktische cursus heeft als doel om de deelnemer op te leiden zodat hij in staat is om  veilig en verantwoordelijk te werken met een bulldozer op een praktische en doelmatige manier.
 
Doelgroep
 
Werknemers uit de groene sectoren
 
Deelnemers
 
Minimum: 4  
Maximum: 8  
 
Vereiste voorkennis
 
Deze opleiding richt zich tot medewerkers die reeds over enige ervaring beschikken. Indien gewenst wordt het programma echter aangepast naar duur en inhoud aan het niveau van de deelnemers.
 
Programma
 
Theorie:
  • Overzicht en werking van de verschillende onderdelen
  • Dagelijks nazicht en onderhoud
  • Laaddiagrammen
  • Veiligheidsaspecten
 
Praktijk:
  • Aanleren van de verschillende bewegingen
  • Laden en lossen
  • Precisiemanoeuvres
  • Effenen van terreinen
  • Aanmaken talud
 
Duur
 
1 dag opleiding
 
Certificatie
 
Deelnemers die slagen in zowel een theoretische als praktische proef ontvangen een attest dat 5 jaar geldig is.
 
 

Vraag opleiding aan