Werken met GPS in de landbouw

Over de opleiding 'Werken met GPS in de landbouw'

Doel
 
GPS is een nieuwe techniek die praktijkrijp is en waarvan constructeurs een grote waaier aan mogelijkheden aanbieden. Vele loonwerkers en landbouwers kennen rudimentair de GPS-techniek, doch velen hebben nood aan correcte onafhankelijke informatie om te weten welk systeem op hun bedrijf het hoogste rendement zou halen. Aspecten die aan bod komen tijdens de opleiding zijn: werking, overzicht van de verschillende systemen en merken, praktisch werken met GPS, … . De opleidingen worden gegeven door experten in hun vakgebied. Bovendien worden de praktische demonstraties gedaan met nieuw en modern materiaal in samenwerking met de firma’s.
De toepassing van GPS is bij praktisch alle merken van trekkers en landbouwmachines de belangrijkste ontwikkeling van de laatste jaren. Elke firma gaat ervan uit dat die techniek nog veel potentieel heeft. Door gebruik te maken van GPS zal de precisie bij de verschillende bewerkingen toenemen. Daarnaast zal het gebruik van GPS leiden tot minder werkdruk, een hoger werkgemak, een hogere arbeidsefficiëntie, besparing op producten (kunstmest, sproeistoffen, …), … .
 
Doelgroep
 
Werknemers binnen loonwerk en landbouw
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers: 4  
Maximum: 15  
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
  
Programma
 
    • inleiding (werking GPS, stuurhulp,  automatisch rijden, merken vergelijking, …)  
    • technisch gedeelte (opbouw van stuurautomaten en stuurhulpen, elektromotor vs hydrauliek, …)    
    • praktijkdemo met RTK systeem SBGuidance           
 
Duur
 
1 dag opleiding
 
Deelnemers
Minimum: 4
Maximum: 12
 
 
 

Vraag opleiding aan