Communiceren met kleur

Over de opleiding 'Communiceren met kleur'

Doel
 
Na deze opleiding hebben de deelnemers inzicht in :
- Wat is mijn persoonlijkheidstype volgens de kleuren?
- Wat zijn de persoonlijkheidstypes van collega's?
- Wat zijn de kwaliteiten en valkuilen van elke kleur
- Hoe verloopt de wisselwerking tussen de verschillende kleuren
 
Na deze opleiding vergroten de deenlnemers hun competentie om:
- Begrip te tonen voor andere persoonlijkheden
- De diversiteit in een team meer te waarderen
- Open te communiceren over de kwaliteiten en valkuilen van zichzelf en anderen
- Hun communicatie af te stemmen op de persoonlijkheid van de ander
 
Doelgroep
 
Deze opleiding richt zich tot elke medewerker die meer inzicht wil krijgen in de kwaliteiten en valkuilen van zichzelf en zijn team om zo de communicatie en samenwerking te verbeteren.
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers : 4   
Maximum aantal deelnemers : 12
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist.
 
Programma
 
Iedereen heeft andere voorkeuren en dit leidt tot andere persoonlijkheden. Hoe meer diversiteit in een team hoe beter. Maar dit wordt niet altijd zo door de teamleden ervaren. Ze zien de ander, die niet op hen lijkt, eerder als een nadeel dan een voordeel. Dit leidt tot veel onbegrip en conflicten.
Door inzicht te krijgen in de verschillende persoonlijkheden gaan teamleden hun collega’s meer waarderen en kan het vertrouwen binnen het team versterken. De kleuren bieden een goed kader om persoonlijkheidstypes te begrijpen. Rode types zullen de kar trekken en beslissingen nemen, terwijl gele types zorgen voor sfeer en vernieuwende ideeën. Daarbij houdt de ene meer van directe communicatie, terwijl de andere het belangrijk vindt dat er op een zorgzame manier wordt gecommuniceerd. Wanneer de teamleden deze kwaliteiten en valkuilen van elkaar leren herkennen en erkennen, kunnen ze beter op elkaar inspelen en hiermee rekening houden in hun feedback en communicatie.
 
 
 
Duurtijd
 
1 dag
 

Vraag opleiding aan