Attestvernieuwing EHBO bedrijfshulpverlener(4u)

Over de opleiding 'Attestvernieuwing EHBO bedrijfshulpverlener(4u)'

Herhaling van de belangrijkste punten uit de basiscursus en de cursus bedrijfshulpevrlener, alsook het opnieuw inoefenen van bepaalde technieken. Zodoende is het attest opnieuw geldig voor 5 jaar.
 
Het KB van dec 2010 zegt dat er jaarlijks minimum 4 uur bijscholing moet gevolgd worden, tenzij de preventieadviseur adhv een risicoanalyse anders bepaalt. De regel van de verplichte 20 uren vorming gedurende een tijdsspanne van 5 jaar, wordt in de overige gevallen behouden.
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers: 4
Maximum aantal deelnemers: 12
 

Vraag opleiding aan