BA5 - Bevoegde

Over de opleiding 'BA5 - Bevoegde'

Doel
 
Medewerkers in de groene sectoren lopen verschillende arbeidsrisico’s, onder andere bij het werken met elektriciteit. De regelgeving over BA4 en BA5  dient om dergelijke werkzaamheden uit te voeren met kennis van de risico’s en met duidelijke verantwoordelijk-heden.
 
De werkgever moet een dossier samenstellen waarin op basis van de installaties, de activiteiten en zijn werknemers wordt bepaald of een persoon “BA4 gewaarschuwd” of “BA5 vakbekwaam” moet zijn. Hij bepaalt wie deze kwalificatie nodig heeft. In principe is het raadzaam om werknemers die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen met elektriciteit deze opleiding te laten volgen. Het diploma van de werknemer is voor deze cursus  van ondergeschikt belang.
 
Doelgroep
 
Deze opleiding richt zich naar de klasse BA5 vakbekwamen, medewerkers die werkzaamheden uitvoeren aan elektrische installaties en superviseren.
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers : 4   
Maximum aantal deelnemers : 12
 
Vereiste voorkennis
 
Geen
 
Programma
 
    • Begrippen
    • Werkzaamheden aan elektrische installaties voor personen met het bevoegdheidsniveau BA5
    • Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren TT, TN-C,TN-S,TN-C-S
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie
    • Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestel
 
Duur
 
2 dagen opleiding
 
Certificatie
 
Na  afloop ontvangt de deelnemer een aanwezigheidsattest.

Vraag opleiding aan