Onkruidbeheer: voorkomen of genezen

Over de opleiding 'Onkruidbeheer: voorkomen of genezen'

Kennis en vaardigheden
 
Onderdeel van de competenties “ werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier “, “ voert bestrijding uit van onkruid, ziekten en plagen “, “ onderhoudt tuinen en groene zones ”, “ werkt met courante tuinbouwmachines “   en “ reinigt en doet basisonderhoud van machines en materieel “ ( beroepskwalificatie tuinaanlegger-groenbeheerder/medewerker groen – en tuinbeheer, Omgevingsanalyse VLAMT )
 
Doel
 
Onkruiden blijven dikwijls een vervelende plaag in tuinen, en onkruid bestrijden vraagt steeds terugkerende en vervelende arbeid tijdens de onderhoudswerkzaamheden in tuinen. De tijd van ongebreideld chemisch bestrijden van onkruiden is echter voorbij: de wet legt steeds strengere beperkingen op, maar ook veel tuineigenaars verwachten vandaag een andere aanpak van dit probleem.
In deze cursus kom je te weten hoe je met soms eenvoudige (structurele) maatregelen onkruid kan voorkomen. Je leert hoe je onkruiden op een efficiënte manier kan bestrijden, zowel met alternatieve methoden maar ook met chemische middelen. De nodige aandacht gaat hierbij ook naar de beperkingen die de wet vandaag oplegt bij onkruidbestrijding op het private en het openbare domein.
 
Doelgroep
 
Alle werknemers die in contact komen met onkruidbeheer.
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers : 4
Maximum aantal deelnemers : 12    
 
Vereiste voorkennis
 
Geen
 
 
Programma
 
Onkruiden op verhardingen, in gazons, in beplantingen:
 
 - Voorkomen
 - Alternatieve bestrijdingsmethoden
 - Chemische bestrijding
 - Actuele wettelijke bepalingen voor het private en openbare domein
 - Soorten herbiciden
 - Toegelaten producten: Fytoweb
 - Tijdstip van behandelen
 - Factoren die het resultaat beïnvloeden
 
Duur
 
1 dag

Vraag opleiding aan