Opfrissingsdag ECS1: kettingzaagonderhoud en doorkorttechnieken

Over de opleiding 'Opfrissingsdag ECS1: kettingzaagonderhoud en doorkorttechnieken'

Kennis en vaardigheden
 
Onderdeel van de competenties “ werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier “, “ onderhoudt tuinen en groene zones ”, “ werkt met courante tuinbouwmachines “  en “ reinigt en doet basisonderhoud van machines en materieel “ ( beroepskwalificatie tuinaanlegger-groenbeheerder/medewerker groen – en tuinbeheer, Omgevingsanalyse VLAMT )
 
Doel
 
Werken met de kettingzaag blijft gevaarlijk. Om het aantal ongelukken te doen dalen, werd  op Europees niveau een certificering, European Chainsaw Standards, uitgewerkt. Deze nieuwe normen zorgen ervoor dat men veiliger en efficiënter met een kettingzaag werkt. Na het behalen van het ECC1-certificaat is het up to date houden van de opgedane kennis essentieel om de veiligheid te waarborgen bij kettingzaaggebruik.
Deze praktijkcursus is bedoeld voor de ervaren kettingzaaggebruiker die langer dan drie jaar geleden het ECC1-certificaat behaalde. Medewerkers die het attest behaalden maar niet regelmatig met de kettingzaag aan de slag gaan volgen deze opfrissing best jaarlijks.
 
Doelgroep
 
Medewerkers in het bezit van een attest ECC1 die hun kennis en vaardigheden wensen op te frissen.
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers : 4   
Maximum aantal deelnemers : 6
 
Vereiste voorkennis
 
De deelnemers zijn in het bezit van attest ECC1.
 
Programma
 
Motorkettingzaag onderhoud
  • Controle functionaliteit veiligheidsvoorzieningen
  • Scherpen ketting
  • Onderhoud geleider
  • Controle tandwiel
  • Kettingriem reinigen en controleren
  • Monteren machine
  • Reinigen en controle luchtfilter
  • Controle bougie
  • Controle brandstoffilter
 
Controle veiligheidsvoorzieningen
  • Controle kettingzaag op toestand, scherpte en veiligheid
  • Kennis wetgeving
Inspectie van het hout en gebruik veilige doorkorttechnieken
  • Doorkorten hout met een maximale dikte van het zaagblad
  • Aandacht voor zaagsneden en steektechniek
 
Gebruik van hulpmiddelen
 
Benodigdheden
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen: zaagbeveiligd schoeisel, zaagbroek, gezichts- en gehoorbescherming, lichte werkhandschoenen. Een eigen kettingzaag indien mogelijk.
 
Duur
 
1 dag

Vraag opleiding aan