Opfrissingsdag ECS2: basis veltechnieken

Over de opleiding 'Opfrissingsdag ECS2: basis veltechnieken'

Kennis en vaardigheden
 
Onderdeel van de competenties “ werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier “, “ onderhoudt tuinen en groene zones ”, “ werkt met courante tuinbouwmachines “  en “ reinigt en doet basisonderhoud van machines en materieel “ ( beroepskwalificatie tuinaanlegger-groenbeheerder/medewerker groen – en tuinbeheer, Omgevingsanalyse VLAMT )
 
Doel
 
Werken met de kettingzaag blijft gevaarlijk. Om het aantal ongelukken te doen dalen, werd  op Europees niveau een certificering, European Chainsaw Standards, uitgewerkt. Deze nieuwe normen zorgen ervoor dat men veiliger en efficiënter met een kettingzaag werkt. Na het behalen van het ECC2-certificaat is het up to date houden van de opgedane kennis essentieel om de veiligheid te waarborgen bij kettingzaaggebruik.
Deze praktijkcursus is bedoeld voor de ervaren kettingzaaggebruiker die langer dan drie jaar geleden het ECC2-certificaat behaalde. Medewerkers die het attest behaalden maar niet regelmatig met de kettingzaag aan de slag gaan volgen deze opfrissing best jaarlijks.
 
Doelgroep
 
Medewerkers in het bezit van een attest ECC 2 die hun kennis en ervaring wensen op te frissen.
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers : 4   
Maximum aantal deelnemers : 6
 
Vereiste voorkennis
 
Het bezit van een attest ECC 2 is noodzakelijk om deel te nemen.
 
Programma
 
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Werkplanning met inbegrip van noodprocedures
  • Operationele veiligheidscontrole
  • Wettelijke en plaatselijke milieunormen
  • Voorbereiden van de boom voor velling
  • Vellen van bomen
  • De valkerf
  • Vellen voorwaarts hellende boom
  • Onttakken en stammen afkorten
  • Onttakken aangepast aan vertakkingspatroon
  • Neerhalen van een vasthangende boom
 
 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen: zaagbeveiligd schoeisel, zaagbroek, veiligheidshelm met gezichts- en gehoorbescherming, lichte werkhandschoenen. Een eigen kettingzaag indien mogelijk.
 
Duur
 
1 dag

Vraag opleiding aan