Over de opleiding 'P1 online'

Kennis en vaardigheden
 
De medewerker werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier
 
Doel
 
De fytolicentie is een certificaat voor professionele gebruikers, verdelers en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen dat vanaf 25 november 2015 verplicht wordt en zes jaar geldig is. Deze is onderverdeeld in verschillende categorieën afhankelijk van het type gebruiker.
De bedoeling van de fytolicentie is dat u op de hoogte bent en blijft van gewasbeschermingsmiddelen zodat u kunt meehelpen om de risico’s voor deze producten voor mens, dier en leefmilieu zoveel mogelijk te beperken.
Om een fytolicentie te verkrijgen, moet u een opleiding over verantwoord en duurzaam gebruik van beschermingsmiddelen volgen, afhankelijk van het type gebruiker. Deze opleiding richt zich dan ook naar het behalen van het attest P1, assistent professioneel gebruik. U gebruikt beschermingsmiddelen onder gezag van een leidinggevende, P2 of P3.
 
Doelgroep
 
Werknemers actief in de groene sector die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken onder gezag.
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers: 4   
 
Vereiste voorkennis
 
Geen
 
Programma
 
 • Relevante wetgeving
 • Gewasbeschermingsmiddelen
   • Alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen: biologisch, fysisch en mechanisch
   • Chemische GBM : fungiciden,herbiciden en insecticiden
 • Correct gebruik
   • Spuittechniek: verschillende types spuittoestel, vullen, schoonmaken en onderhoud
   • Bewaren van GBM’s
   • Lege verpakkingen
   • Berekenen dosis
 • Risico’s van gewasbeschermingsmiddelen
   • Milieu: voorkomen bezoedeling oppervlakte – en grondwater
   • Mens : ehbo en beschermkledij
   • Resistentie
 • Toegepaste gewasbeschermingOrde en netheid
   • Sorteren
   • Schikken
   • Schoonmaken
   • Standaardiseren
   • standhouden
 
 
Duur
 
16u online opleiding
 
Attestering
 
Na het positief afleggen van het examen, behaalt u het attest Fytolicentie P1.

Vraag opleiding aan