Over de opleiding 'P2 online'

Kennis en vaardigheden
 
De medewerker werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier
 
Doel
 
De fytolicentie is een certificaat voor professionele gebruikers, verdelers en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen dat vanaf 25 november 2015 verplicht wordt en zes jaar geldig is. Deze is onderverdeeld in verschillende categorieën afhankelijk van het type gebruiker.
De  bedoeling van de fytolicentie is dat u op de hoogte bent en blijft van gewasbeschermingsmiddelen zodat u kunt meehelpen om de risico’s  voor deze producten voor mens, dier en leefmilieu zoveel mogelijk te beperken.
Om een fytolicentie te verkrijgen, moet u een opleiding over verantwoord en duurzaam gebruik van beschermingsmiddelen volgen, afhankelijk van het type gebruiker. Deze opleiding richt zich dan ook naar het behalen van het attest P2, professioneel gebruik. U gebruikt beschermingsmiddelen als verantwoordelijke.
 
Doelgroep
 
Werknemers actief in de groene sector met een leidinggevende functie.
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers: 4  
 
Duurtijd
 
63u online opleiding
 
Vereiste voorkennis
 
Geen
 
Programma
 
· Relevante wetgeving
- KB ivm gebruiken,bewaren en erkennen
- Residu
- Keuring spuittoestellen
· Ziekte en schadeverwekkers
- Bacteriën
- Virussen
- Schimmels
- Onkruiden
- Slakken
- Insecten
- Spint
- Nematoden
 
· Gewasbeschermingsmiddelen
- Alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen : biologisch, fysisch en mechanisch
- Chemische GBM : formulering, indeling en werkingswijze : bactericiden, acariciden, fungiciden, herbiciden, insecticiden, nematiciden, mollusciciden, groeiregulatoren.
· Correct gebruik
- IPM principes
- Spuittechniek: verschillende types spuittoestel, vullen, schoonmaken en onderhoud
- Bewaren van GBM’s
- Lege verpakkingen
- Berekenen dosis
· Risico’s van gewasbeschermingsmiddelen
- Milieu : voorkomen bezoedeling oppervlakte – en grondwater, risico’s voor niet - doelwitorganismen
- Mens : toxicologie,  ehbo en beschermkledij
- Resistentie
· Toegepaste gewasbescherming te kiezen uit :
- Akkerbouw
- Groenteteelt
- Fruitteelt
- Sierteelt
- Tuinaanleg
 
Attestering
 
Na het positief afleggen  van het examen, behaalt u het attest Fytolicentie P2.

Vraag opleiding aan