Basisopleiding veiligheid in kader van de wetgeving tijdelijke en mobiele werkplaatsen

Over de opleiding 'Basisopleiding veiligheid in kader van de wetgeving tijdelijke en mobiele werkplaatsen'

Kennis en vaardigheden
 
Onderdeel van de competenties “ werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier “ ( beroepskwalificatie tuinaanlegger-groenbeheerder/medewerker groen – en tuinbeheer, Omgevingsanalyse VLAMT )
 
Doel
 
De basisveiligheidsopleiding die al langer bestaat in de bouwsector, is sinds 15/4/2023 uitgebreid en veralgemeend. Voortaan is ook elke werkgever uit PC 145.04 die op een tijdelijke of mobiele bouwplaats werkzaamheden wil uitvoeren, verplicht om voor de werknemers een basisveiligheidsopleiding te voorzien.
 
Doelgroep
 
Deze opleiding is  verplicht te volgen voor iedereen die zich op een bouwplaats bevindt, binnen de eerste maand van de betreding van de TMB. Voor de anderen is er uitstel tot 15/04/2024.
 
Deze opleiding is niet verplicht voor bezitters van een attest VCA of preventieadviseur. Eveneens zijn personen vrijgesteld die het bewijs kunnen leveren van 5 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar, door het uitvoeren van werkzaamheden op een tijdelijke of mobiele bouwplaats.
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers : 4   
Maximum aantal deelnemers : 15
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist.
 
Programma
 
Deze basisveiligheidsopleiding besteed aandacht aan de volgende doelstellingen :
    • Basiskennis  van de rol en de taken van de actoren betrokken bij tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
    • Basiskennis betreffende de organisatie van efficiënte samenwerking op een TMB met het oog op veiligheid en gezondheid
    • Basiskennis algemene preventiemaatregelen
    • Toepassing van de passende preventiemaatregelen
    • Inzicht en toepassen van veilig en gezond gedrag
 
 Duurtijd
 
8 u
 
Attest
 
Iedere deelnemer ontvangt na afloop een attest van deelname.

Vraag opleiding aan