Hoogwerker op vrachtwagen

Over de opleiding 'Hoogwerker op vrachtwagen'

Kennis en vaardigheden
 
Onderdeel van de competenties “ werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier “ en “ werkt met courante tuinbouwmachines “  ( beroepskwalificatie tuinaanlegger-groenbeheerder/medewerker groen – en tuinbeheer, Omgevingsanalyse VLAMT )
 
Doel
 
Werkzaamheden verrichten op hoogte is niet zonder gevaar. Het doel van deze training is om de nodige kennis en vaardigheden te verwerven om op een doeltreffende en veilige wijze  te leren werken met een hoogwerker op vrachtwagen. De gebruikers worden opgeleid zodat die preventief defecten en storingen kunnen melden en zo ongevallen kunnen voorkomen. De correcte bediening en de rijtechniek wordt door de ervaren docent aangeleerd  om schade tijdens werken en transport te verminderen.
 
Doelgroep
 
Deze cursus is zeer praktijkgericht en beoogt zowel onervaren als ervaren gebruikers van de hoogwerker op vrachtwagen.
 
Deelnemers
 
Minimum aantal deelnemers : 4   
Maximum aantal deelnemers : 6
 
Vereiste voorkennis
 
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist.
 
Programma
 
Theorie
  • Verschillende types
  • Veiligheidsvoorschriften : veilig in – en uitstappen, platformbelasting, electrocutiegevaar, omgevingsrisico, valbeveiliging, afbaken werkplaats en openbare weg
  • Keuring
  • Structuur en de bedieningsorganen
  • Volgorde van opstellen
  • Stabiliteit
  • Controles
 
Praktijk
  • Startcontrole en herkennen van gevaarlijke defecten
  • Keuringsdocumenten
  • Valbeveiliging correct aantrekken en verankeren
  • Bedieningsorganen en nooddaalsysteem
  • Rijtechniek
  • Volgorde van bediening
  • Inschatten van afstand, diepte en hoogte
  • Orde en netheid
 
Benodigdheden
 
Werkkleding en veiligheidsschoenen
 
Duurtijd
 
1 dag
 
Attest
 
Iedere deelnemer die slaagt voor zowel het theoretisch als praktisch examen ontvangt het attest werken met een hoogwerker op vrachtwagen

Vraag opleiding aan